Ganbare Goemon: Neo Momoyama Bakufu no Odori / Mystical Ninja Starring Goemon
1997 / 1998:
Nintendo 64


Ganbare Goemon: Derodero Douchu Obake Tenkomori / Mystical Ninja Starring Goemon 2
/ Goemon's Great Adventure
1998 / 1999: Nintendo 64


Goemon: Mononoke Sugoroku 1999: Nintendo 64