Ganbare Goemon: Uchukaizoku Akogingu 1996: Playstation


Ganbare Goemon: Kuru Nara Koi! Ayashi Geikka no Kuroi Kage 1998: Playstation


Ganbare Goemon: Oedo Daikaiten 2001: Playstation


Goemon: Shin Sedai Shuumei 2001: Playstation