Ganbare Goemon: Yukihime Kyuushutsu Emaki / Legend of The Mystical Ninja 1991: SNES


Ganbare Goemon 2: Kiteretsu Shogun Magginesu 1993: SNES


Ganbare Goemon 3: Shishijyuurokubei No Karakuri Manji Katame 1994: SNES


Ganbare Goemon 4: Boku ga Dancer ni Natta Wake 1995: SNES


Soreyuke Ebisumaru! Karakuri Meiro - Kieta Goemon no Nazo!! 1996: SNES